Thuốc trừ bệnh Timan 80WP

ITAMAN

Hoạt chất: Mancozeb 80% 

Sạch nấm bệnh
Tốt cây trồng

QC: 1kg/gói – 20 gói/thùng

Thuốc trừ nấm dạng tiếp xúc, phổ rộng. Trừ được nhiều loại nấm bệnh thông dụng. Ngoài ra còn bổ xung Mn và Zn giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh

Danh mục: