Thuốc trừ sâu Kyodo 25SC

I-MITE 

Diafenthiuron 250 g/l
KHẮC TINH NHỆN KHÁNG
QC: 450ml/chai – 30 chai/thùng
Công thức khác biệt, bổ sung thêm phụ gia đặc biệt có khả năng diệt sâu non, sâu trưởng thành và trứng các loại sâu khó trị đã kháng thuốc, diệt cả sâu và nhện tiết kiệm chi phí cho người dùng, an toàn cho cây trồng.

Danh mục: