Thuốc trừ sâu Tikwep 247EC

CAO BỒI 

Hoạt chất: Profenofos: 100g/l  +  Thiamethoxam: 147g/l

KHẮC TINH RẦY RỆP

QC: 480ml/chai – 30 chai/thùng

Là thuốc trừ sâu phổ rộng có khả năng thấm sâu nhanh vào lá cây và chuyển vi xuống mặt dưới nên tác động mạnh lên nhóm côn trùng cả nhai gặm lẫn chích hút.

 

Danh mục: