Thuốc trừ bệnh Pirastar 183SE


HERO 

Hoạt chất: Pyraclostrobin: 133g/l  +  Epoxiconazole: 50g/l

LÁ CHẮN THÉP BẢO VỆ CÂY TRỒNG

QC: 240ml/chai – 40 chai/thùng

Với 02 hoạt chất trừ bệnh thế hệ mới có hiệu lực cao, chặn được tức thời, diệt triệt để nấm bệnh, đồng thời phòng bệnh kéo dài, giúp phục hồi cây, giúp cây khỏe, lá xanh dày, cho năng suất và chất lượng cao.

Danh mục: