Thuốc trừ bệnh Asmiltatop super 400SC

ITA TOP 400

Hoạt chất: Azoxystrobin: 250g/l. + Difenoconazole: 150g/l

HẾT SẠCH NẤM BỆNH – LO GÌ LEM LÉP

QC: 240ml/chai – 40 chai/thùng.

Với 02 hoạt chất trừ bệnh thế hệ mới có hiệu lực cao, chặn được tức thời, diệt triệt để nấm bệnh, đồng thời phòng bệnh kéo dài, giúp phục hồi cây, giúp cây khỏe, lá xanh dày, cho năng suất và chất lượng cao.

Danh mục: