Thuốc trừ bệnh Joara 5SC

ALLVIL – KOREA 5SC

Hoạt chất : Hexaconazole 5%

SẠCH BỆNH KHỎE CÂY -XỨNG DANH HÀNG HIỆU 

QC: 1 lít/ chai – 20 chai/ thùng

Là thuốc trừ nấm phổ rộng, có tính nội hấp lưu dẫn mạnh, hấp thu nhanh chóng vào cây trồng giúp hạn chế rửa trôi do mưa.
Được sản xuất bởi tập đoàn
FarmHannong (Hàn Quốc).

Danh mục: