Phân bón vi lượng KATESIL

SiO2hh: 12%  –  B: 800ppm – Cu: 800ppm – Zn: 400ppm

CỨNG CÂY – DÀY LÁ – CHẮC HẠT – TO CỦ – LỚN TRÁI – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

100ml/chai – 100 chai/thùng             500ml/chai – 30 chai/thùng

KATESIL là một loại phân bón lá có thể cải thiện tính chất bảo quản, khả năng chống chịu cơ học của trái cây và các mô thực vật cũng như tình trạng sức khỏe của cây trồng.

Danh mục: