Phân bón NPK bổ sung vi lượng MILALUS

Nts: 11,6%  –  P2O5hh: 5,8%  –  K2Ohh: 4,2%   +  TE  + Vitamin

MẬP CHỒI – MẬP BÔNG – LỚN TRÁI – CHỐNG RỤNG – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

QC: 500ml/chai – 30 chai/thùng

MILALUS là phân bón NPK đặc biệt của ALBA MILAGRO với hàm lượng vi lượng cao đặc biệt là kẽm (Zn) và có bổ sung VITAMIN.

Danh mục: