Phân bón lá hỗn hợp NP KALEX ZN

NTS: 4%  –  P2O5: 25%  – Zn: 80.000 ppm

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG NỨT THÂN XÌ MỦ, THỐI RỄ, KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, XANH CÂY BÓNG LÁ

Quy cách:

Chai 100ml: 100 chai/thùng
Chai 500ml: 30 chai/thùng
Chai 1000ml: 16 chai/thùng

Kalex Zn là một loại phân bón có chứa zinc phosphite lưu dẫn 02 chiều. Giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cây và tăng khả năng sinh trưởng, xanh cây bóng lá, kích thích nở hoa và chất lượng quả.

 

Danh mục: