Phân bón lá vi lượng OLIGOMIX

QC: 4g/gói – 4000 gói/thùng
25g/gói – 400 gói/thùng

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN – TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

Oligomix chứa hàm lượng cao các nguyên tố vi lượng dưới dạng Chelate EDTA và DTPA-iron giúp phòng ngừa và điều trị các bệnh chính liên quan đến thiếu vi lượng.

Danh mục: