Phân bón lá hỗn hợp NPK AMINOLEAF 510

 35 – 6 – 10 – TE

BẬT CHỒI – MẬP ĐỌT – LÁ XANH DÀY – KÍCH TRỔ – TO TRÁI – RA RỄ – BẬT CHỒI – MẬP ĐỌT – LÁ XANH DÀY – KÍCH TRỔ – TO TRÁI – RA RỄ

QC:    50 g/gói – 300 gói/thùng
500 g/gói – 40 gói/thùng

 Là loại phân bón hòa tan trong nước để cung cấp kịp thời NPK và giàu vi lượng dạng Chelate giúp tăng khả năng hấp thu và phát triển toàn diện.

 

Danh mục: