Phân bón lá hữu cơ PROMET CU

Nts: 3,2%   –   Hợp chất hữu cơ: 20%   –   Cu: 65.000ppm

RỬA VƯỜN – PHỤC HỒI CÂY – KHÁNG NẤM KHUẨN – BẢO VỆ TOÀN DIỆN

QC: 100ml/chai – 100 chai/thùng
250ml/chai – 40 chai/thùng
500ml/chai – 30 chai/thùng

Promet Cu là một dòng phân bón đặc biệt dựa trên phức hợp đồng (Cu) với các axit amin có nguồn gốc tự nhiên. Khác biệt với các loại đồng khác trên thị trường hiện nay.

Danh mục: